H. Maria ten Hemelopneming te Beugen

 

 

Zoals in zoveel dorpen langs de Maas hebben de oorlogshandelingen hun sporen nagelaten. In 1954 krijgt H.C. van de Leur de opdracht de in de Tweede Wereldoorlog verwoeste kerk van Beugen weer op te bouwen.

 

Het van oorsprong 16e eeuwse, laat gotische gebouw was in de jaren 1931-32 ook al door van de Leur onder handen genomen. áHij breidde toen de kerk aan de achterzijde uit door, net als bij zijn nieuwbouwprojecten, een omgang achter het de absis te maken en aan elke zijde een nieuwe sacristie en bijruimte toe te voegen. Deze bijruimten zijn afgewerkt met een dakvorm die veel lijkt op wat Van de Leur in Bolsward heeft toegepast. Tevens werd een transept gemaakt, zodat de kerk een kruiskerk werd.

 

 

 

 

 

Door oorlogshandelingen gingen het schip en de toren bijna geheel verloren. In 1955-57 werd een nieuwe toren gebouwd, qua vorm sterk gelijkend op z'n verwoeste voorganger, maar wel forser van opzet, en werd de kerk vergroot in aansluitende stijl. De zijbeuken werd vergroot, breder gemaakt. Het geheel werd opnieuw gewelfd met moderne lijnen. Het idee van een zuivere kruiskerk verdween hiermee. De toren werd inpandig omdat er aan beide zijden van de toren een kapel werd toegevoegd aan het schip van de kerk.

 

 

 

 

 

 

De kerk is, alhoewel eigenlijk helemaal gebouwd in de twintigste eeuw, in gotische vorm overgeleverd. Enkel de muren van het priesterkoor zijn nog 16e eeuws. Uitwendig is slechts aan de achterzijde te zien dat er in Bellot-stijl iets anders aan het bestaande gebouw is toegevoegd.

 

In Berlicum, Noord Brabant, is ook in de jaren 30 de plaatselijke kerk op een even zo voorzichtige wijze verbouwd door Van de Leur. Bij die kerk echter heeft Van de Leur een nieuw priesterkoor mogen ontwerpen. De kerk te Berlicum is later helaas veel meer be´nvloed door oorlogsschade.

 

foto's: A.W.A. en A.A. Lukassen, juli 2012