Voorstudies voor de Remigiuskerk te Leuth

 

De kerk van Leuth is gebouwd door Van de Leur in 1935.

Interessant is het om te zien welke wijzigingen de architect in zijn plannen heeft aangebracht...

 

 

Een eerste schets, in de plattegrond is de kerk herkenbaar: geen pilaren in het schip, rechtgesloten priesterkoor, transepten net zo hoog als het kerkdak.

In de voorgevel zien we al wel een toren met zadeldak, maar de compositie wijkt erg af van wat er uiteindelijk gebouwd is.

 

In de eerste echte ontwerptekeningen zien we al wel dat de toren zijn plaats rechtsvoor in het front heeft gekregen. Toch is ook hier nog een en ander afwijkend van het uitgevoerde ontwerp.

 

Zo zijn er in de toren naast de drie grote galmgaten nog extra galmgaten erboven,

wat we ook in Bolsward zien.

Ook de ingang is nog zonder dakconstructie getekend. De angelusklok bij het priesterkoor is niet uitgevoerd en de voorgevel heeft geen rozetvenster, maar een schilddak.

 

 

 

 

 

In het derde ontwerp is nog steeds de voorgevel niet volgens de uiteindelijke uitvoering. We zien dat de kerk wat rijker versierd is dan in het vorige plan.

 

 

 

In het ontwerp voor de ingangspartij (hieronder afgebeeld) is de trap naar de zangzolder tegen de voorgevel aan.

In werkelijkheid bevindt deze trap zich nu in de toren en is er een open ruimte onder de zangzolder, met direct zicht op de doopkapel.

 

 

 

Er zijn ook afbeeldingen van de maquette bewaard gebleven:

 

Uiteindelijk is het dit geworden: