St. Antonius Abt te Sint-Anthonis

 

In 1929 heeft Van de Leur een tweede opdracht in portefeuille, de verbouwing van de R.K. kerk te Sint-Anthonis. In het naburige Oploo koos Van de Leur om het schip te verbreden, hier in Sint Anthonis ontwerpt hij een nieuw transept met vieringtoren en priesterkoor, met nevenruimtes om het priesterkoor heen. Aan toren en schip wordt niets gewijzigd, de verdubbeling van het aantal zitplaatsen in de kerk wordt helemaal gerealiseerd door middel van het nieuwe transept. Ook hier de vormentaal van de gothiek, maar opvallend bij deze kerk zijn de forse torenrompen aan weerszijden van het transept, Van de Leur wijkt hier wat meer af van het bestaande gebouw dan in Oploo.

Vaak zien we in het werk van Van de Leur het gebruik van een omgang achter het priesterkoor. Bij bijna alle verbouwingen en nieuwbouwkerken vinden we een gang "achterlangs", zo ook hier. Op deze manier kon men zonder het priesterkoor (nodeloos) te betreden aan de andere kant komen en werd voorkomen dat een looproute over het altaar ontstond.

 

 

 

 

 

In het interieur valt op dat de transepten erg wijd van opzet zijn. in het exterieur zien we hoektorens, die de zijgevel van de transepten flankeren. in het interieur is het één ruimte. Het priesterkoor is erg breed van opzet.

Bij deze verbouwingen is nog niet veel zichtbaar van de stijl van Dom Bellot. Waarom dan toch voor Van de Leur gekozen als architect? Wij weten het niet. Nader onderzoek wijst dat wellicht uit. Feit is dat men vertrouwen had in deze jonge architect, dat hij werk had en dat er dus brood op de plank kwam. Daarbij kan men rustig stellen dat de uitbreidingen geslaagd zijn, zowel kwalitatief als esthetisch.

Wel ontwerpt Van de Leur in dezelfde periode de villa 'Blauwvoet' in hetzelfde dorp, voor dokter Verbeek. Wellicht een link?

 

 

 

 

 

foto's: A.A. en A.W.A. Lukassen ,januari en juli 2012